Archiwum kategorii: Aktualności

Odwiedziny

W dniu 5 kwietnia 2018 roku  Ochotniczą Straż Pożarną w Łęknicy odwiedziły dzieci  ze Szkoły Podstawowej w Łęknicy oraz ze świetlicy szkolnej w Bad Muska. Dzieci  zobaczyły sprzęt jakim dysponuje OSP Łęknica. Prezes  OSP  omawiał zadania jakie są przed strażakami . Druh  Dawid Paczyński pokazał  jak zakłada się i korzysta z aparatu oddechowego. Podczas  pokazów dzieci zadawały bardzo dużo pytań . Największą radość sprawiła dzieciom przejażdżka  samochodami strażackimi.

Spotkanie organizacyjne

 

 

W dniu 19.02.2018 r.  w remizie strażackiej w Łęknicy  odbyło się spotkanie  strażaków z Łęknicy i Bad Muskau.
Na spotkaniu obie strony przedstawiły plan współpracy na rok 2018. W planie współpracy w 2018 roku będą międzynarodowe zawody strażackie w Łęknicy w dniu 5 maja  oraz ćwiczenia z drabinami w Łęknicy we wrześniu.
Ponadto odbędą się spotkania robocze .
Ustalono osoby odpowiedzialne po obu stronach do organizacji  projektu „Międzynarodowe zawody strażackie w Łęknicy.
Odpowiedzialnym ze strony polskiej będzie  Prezes OSP  Wiesław Zieliński a ze strony niemieckiej Komendant  Andreas Haertel.
Celem projektu jest zacieśnienie współpracy transgranicznej poprzez integracje strażaków z Polski i Niemiec, jako klucz sprawnych działań ratowniczych w przyszłości.

 

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 27.01.2018 roku w remizie strażackiej OSP Łęknica odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017.

Zebranie otworzył i przywitał gości Prezes OSP Wiesław Zieliński.

Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Jana Abramowicza, który poprowadził zebranie.

Protokół pisała druh Sylwia Małecka.

Po przywitaniu gości w osobach:

 1. Burmistrz – Piotr Kuliniak.
 2. Przedstawiciel PSP – Stanisław Puzio
 3. Przedstawiciele OSP Żarki Wielkie – Paweł Dendewicz,.
 4. Przedstawiciele OSP Trzebiel – Jan Ostrowski, Władysław Wargan,

Komendant Antoni Kasperski przedstawił sprawozdanie z działalności naszej jednostki w 2017 roku.

Następnie prezes Wiesław Zieliński przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej oraz przedstawił plan pracy w roku 2018.

Z kolei druh Michał Kubiak jak przewodniczący Komisji Rewizyjnej  ocenił działalność jednostki w 2017 roku i zaproponował udzielenie absolutorium dla zarządu za 2017 rok.

Podczas dyskusji najważniejszym  tematem był zakup samochodu średniego dla jednostki.

Zebranie przebiegło  w spokojnej  atmosferze  i  podczas rzeczowe dyskusji.

Informacja o projekcie

  

 

Informacja o projekcie

realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska Saksonia 2014 – 2022

 Tytuł projektu:

Międzynarodowe zawody strażackie z okazji jubileuszu 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy.

Nazwa programu:

Program współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020

Beneficjent FMP:

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęknicy

Partner projektu:

Stadtverwaltung Bad Muskau ( Ochotnicza Straż Pożarna w Bad Muskau )

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt zakładał dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy strażami pożarnym z Łęknicy i Bad Muskau oraz integrację społeczeństw z naszych miast i okolic.

W ramach projektu odbyły się dwa spotkania robocze podczas , których  zostały omówione zadania wynikające z realizacji projektu, a także powołano zespół organizacyjny .

Przedstawiono elementy jakie  mają być realizowane w projekcie, a także jakie zadania ma spełnić powyższy projekt.

Projekt w swoim założeniu miał za zadanie pokazanie jakim sprzętem dysponują jednostki współpracujące oraz sprawność fizyczna formacji strażackiej. Ponadto celem było lepsze poznanie społeczeństw z terenów przygranicznych.

Poprawa współpracy naszych jednostek wynika z potrzeby wspólnych działań ratowniczych z uwagi na wspólne dobro jakim jest Park Mużakowski  i nie tylko.

W okresie przygotowań odbyło  się kilka nieformalnych  spotkań pomiędzy  członkami zespołu organizacyjnego wynikających z potrzeby realizacji poszczególnych zadań.

Podczas spotkania po zakończeniu projektu zespół organizacyjny podsumował wyniki i efekty zrealizowanego projektu.

Z przebiegu projektu wynika, że jest duże zapotrzebowanie na imprezy integrujące społeczeństwa z obu stron Nysy Łużyckiej z uwagi na masowość uczestników. Projekt spełnił zadania czysto strażackie, to znaczy lepsze poznanie pomiędzy strażakami a także poprawę sprawności fizycznej strażaków. Innym elementem było poznanie zwyczajów partnera ( odsłonięcie tablicy pamiątkowej, przekazanie sztandaru dla jednostki OSP ).

Cele projektu:

Poprawa sprawności jednostek OSP, integracja społeczeństw przygranicznych oraz poznanie zwyczajów partnera.

Okres realizacji:

30 marca 2017 – 14 czerwca 2017 r.

Wartość realizowanego projektu:

6720,87 EURO

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:

85%

Ćwiczenia z drabinami

W dniu 26 września 2017 roku zgodnie z planem w Bad Muskau odbyły się ćwiczenia z drabinami.

Ćwiczenia przeprowadzono na obiekcie  hali sportowej w Bad Muskau.

Podczas ćwiczeń zastępy z Łęknicy i Bad Muskau budowały drabiny oddzielnie,  a następnie drużyny budujące drabinę składały się ze strażaków z Bad Muskau i Łęknicy.

Po ćwiczeniach gospodarze zaprosili nas na poczęstunek w trakcie którego  omówiono cele i zadania ćwiczeń.

Spotkanie organizacyjne

W dniu 14 czerwca 2017 roku w remizie strażackiej w Łęknicy odbyło się spotkanie  personelu organizacyjnego  „ Międzynarodowych zawodów strażackich z okazji jubileuszu 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy”.

Na spotkaniu zostały omówione poszczególne elementy projektu.

Przedstawiono efekty jakie spełniły zawody, co zostało zrobiono dobrze , a gdzie były niedociągnięcia.

Zgodnie z założeniami planu cel  został osiągnięty.

Zawody finansowane  z projektu  Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, budżetu Państwa oraz środków własnych.

W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Wiesław Zieliński – prezes OSP Łęknica
 2. Antoni Kasperski – naczelnik OSP Łęknica
 3. Janusz Pasturczak – skarbnik OSP Łęknica
 4. Andreas Haertel – komendant Bad Muskau
 5. Urlich Dutsch – z-ca komendanta Bad Muskau
 6. Udo Schidlar – Bad Muskau
 7. Klaus Hylak – tłumacz

 

Zawody powiatowe

11 czerwca 2017 r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku odbyły się  Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu Powiatu Żarskiego.

Nasza drużyna startowała tylko w konkurencji drużyn męskich.
Klasyfikacja generalna drużyn męskich:
I miejsce OSP Stara Woda
II miejsce OSP Sieniawa Żarska
III miejsce OSP Łęknica.

Za zajęcie trzeciego miejsca drużyna  zdobyła  talon pieniężny na kwotę 1000 złotych.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup umundurowania dla strażaków.

Podziękowanie

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęknicy serdecznie dziękuje fundatorom wspaniałego sztandaru dla naszej jednostki:

 1. Gminie Łęknica
 2. Państwu Golbiak
 3. Firmie TANK
 4. Aptece  Vitamina
 5. Ofiara z tacy z mszy świętej
 6. Firmie ROLMET
 7. Piotrowi Kuliniak
 8. Państwu  Marszałek
 9. Firmie Wesołe Miasteczko
 10. Wiesławowi Zielińskiemu
 11. Łukaszowi  Szolc
 12. Robertowi Pietrzak
 13. Marzenie Brzezińskiej
 14. Kacprowi  Kasperskiemu
 15. Alinie Andrus
 16. Janinie  Ganczar
 17. Izabela Roszkowska

Ponadto dziękujemy :

– Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Łęknicy,

– Posterunkowi Policji w Łęknicy,

– Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy,

– Zespołowi Szkół Publicznych w Łęknicy,

– Narodowemu Instytutowi  Dziedzictwa z siedzibą w Łęknicy,

za pomoc w organizacji „ Międzynarodowych Zawodów Strażackich”.