Walne zebranie sprawozdawcze OSP Łęknica

W dniu 17.02.2017 roku w remizie strażackiej OSP Łęknica odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

Zebranie otworzył i przywitał gości Prezes OSP Wiesław Zieliński.

Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Jana Abramowicza, który poprowadził zebranie.

Protokół pisała druh Sylwia Małecka.

Po przywitaniu gości w osobach:

  1. Burmistrz – Piotr Kuliniak.
  2. Przewodniczący RM – Andrzej Marszałek.
  3. Przedstawiciel PSP – Grzegorz Lisik
  4. Przedstawiciele OSP Żarki Wielkie – Paweł Dendewicz, Ryszard Główka.
  5. Przedstawiciele OSP Trzebiel – Jan Ostrowski, Władysław Wargan, Rafał Krawczyk i Mateusz Sakowski.

Komendant Antoni Kasperski przedstawił sprawozdanie z działalności naszej jednostki w 2016 roku.

Następnie prezes Wiesław Zieliński przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej oraz przedstawił plan pracy w roku 2017.

Z kolei druh Michał Kubiak jak przewodniczący Komisji Rewizyjnej  ocenił działalność jednostki w 2016 roku i zaproponował udzielenie absolutorium dla zarządu za 2016 rok.

Podczas dyskusji najważniejszym  tematem był zakup samochodu średniego dla jednostki.

Inne tematy to :

–  ogrzewanie remizy strażackiej,

– sprawa ufundowania sztandaru dla straży,

– organizacja  obchodów  50-lecia  powstania straży pożarnej w Łęknicy.

Zebranie przebiegło  w spokojnej  atmosferze  i  podczas rzeczowe dyskusji.