SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

 W dniu 30.03.2017 roku w remizie strażackiej w Łęknicy  odbyło się spotkanie  strażaków z Łęknicy i Bad Muskau.

Głównym tematem były sprawy organizacyjne  projektu ” Międzynarodowe zawody strażackie z okazji 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy”.

Podczas spotkania zostały omówione zadania do wykonania przez obu partnerów .

Dopracowano program czasowy całej imprezy,  ponadto zostały omówione sprawy bieżące.

Gościem spotkania był Burmistrz Łęknicy Pan Piotr Kuliniak.

Celem projektu jest zacieśnienie współpracy
transgranicznej poprzez integracje strażaków z
Polski i Niemiec, jako klucz sprawnych działań
ratowniczych w przyszłości.

Apel

 

Mieszkańcy Łęknicy

Przedsiębiorcy, Firmy i Organizacje

Sztandary strażackie podkreślają tożsamość, jaka łączy zawodowych strażaków z tymi służącymi w jednostkach ochotniczych. Jest to symbol wskazujący na odwagę strażaków oraz chęć niesienia pomocy innym ludziom, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Sztandar OSP jest elementem odróżniającym poszczególne jednostki między sobą.

Jednak jego znaczenie jest jeszcze większe i bardziej podniosłe. To właśnie sztandar OSP towarzyszy strażakom ochotnikom w ważnych chwilach, ale również podczas uroczystości i spotkań związanych ze smutnymi a często nawet tragicznymi wydarzeniami. Jest on również obecny podczas radosnych uroczystości. Każda jednostka straży pożarnej stawia sobie za punkt honoru posiadanie sztandaru. Haftowany sztandar  OSP to bardzo ważny symbol dla strażaków ochotników, ale również element tradycji. To właśnie wokół niego rodzi się poczucie wspólnoty łączącej wszystkich strażaków, a także świadomość i pomięć tego, że praca strażaka to bezinteresowne bohaterstwo oraz służba dla ogółu.

Od wielu lat druhowie  OSP Łęknicy niosą pomoc lokalnej społeczności, narażając niejednokrotnie własne zdrowie i życie. Jednak praca strażaka ochotnika to nie tylko gaszenie pożarów , usuwanie skutków wypadków czy klęsk żywiołowych, to także zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Strażacki dorobek, tradycja, mundur, dyscyplina, wola niesienia bezinteresownej pomocy i poświęcenie w obliczu zagrożenia stanowią wartości, będące źródłem uznania oraz szacunku społeczeństwa. Właśnie uznanie społeczne zobowiązuje do godnego reprezentowania strażaków przez nadanie sztandaru.

W 2017 roku obchodzimy 50- rocznice powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy. Dlatego też zwracamy się do Państwa  z prośbą o wsparcie finansowe w celu zrealizowania planu zakupu sztandaru dla naszej jednostki  OSP.

Wszelkie datki proszę kierować na  konto Gminy Łęknica:  59102054600000500200582130   z dopiskiem : darowizna na sztandar dla OSP Łęknica        

Prosząc o wsparcie dziękujemy jednocześnie  za każdą złotówkę. Gdyż przy fundowaniu sztandaru liczy się przede wszystkim siłę powszechności wsparcia.

Uroczyste  wręczenie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy odbędzie się w dniu 6 maja 2017 roku  w kościele parafialnym w Łęknicy.

Z wyrazami szacunku

I strażackimi pozdrowieniami

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru

Odwiedziny

Odwiedziny.

W dniu 21 marca 2017 roku  Ochotniczą Straż Pożarną w Łęknicy odwiedziły dzieci  ze Szkoły Podstawowej w Łęknicy.

Były to dzieci z klas  drugiej i trzeciej.

Dzieci  zobaczyły sprzęt jakim dysponuje OSP Łęknica.

Następnie strażacy na czele z Komendantem i Prezesem  omawiali zadania jakie są przed strażakami, a także odbył się pokaz  zakładania aparatu oddechowego oraz rozwinięcia węży i podanie wody. Podczas  pokazów dzieci zadawały bardzo dużo pytań i sami odpowiadały na zadawane pytania.

Na zakończenie strażacy poczęstowali dzieci słodyczami, a sami otrzymali od dzieci dyplom z podziękowaniem i kwiaty.