Podziękowanie

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęknicy serdecznie dziękuje fundatorom wspaniałego sztandaru dla naszej jednostki:

 1. Gminie Łęknica
 2. Państwu Golbiak
 3. Firmie TANK
 4. Aptece  Vitamina
 5. Ofiara z tacy z mszy świętej
 6. Firmie ROLMET
 7. Piotrowi Kuliniak
 8. Państwu  Marszałek
 9. Firmie Wesołe Miasteczko
 10. Wiesławowi Zielińskiemu
 11. Łukaszowi  Szolc
 12. Robertowi Pietrzak
 13. Marzenie Brzezińskiej
 14. Kacprowi  Kasperskiemu
 15. Alinie Andrus
 16. Janinie  Ganczar
 17. Izabela Roszkowska

Ponadto dziękujemy :

– Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Łęknicy,

– Posterunkowi Policji w Łęknicy,

– Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy,

– Zespołowi Szkół Publicznych w Łęknicy,

– Narodowemu Instytutowi  Dziedzictwa z siedzibą w Łęknicy,

za pomoc w organizacji „ Międzynarodowych Zawodów Strażackich”.

 

Międzynarodowe zawody strażackie

W dniu 06 maja 2017 roku  od godziny 11.00  rozpoczęły się  „Międzynarodowe zawody strażackie z okazji 50 lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy”.

Impreza składała się  z trzech etapów.

W pierwszej części  odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 50 lecia powstania naszej jednostki OSP.

W odsłonięciu tablicy pamiątkowej udział wzięli zaproszeni goście z Polski i Niemiec oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i lokalnych.

Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej jednostki strażackie oraz zaproszeni goście przeszli ulicami miasta  do kościoła parafialnego w Łęknicy  przy akompaniamęcie orkiestry dętej z Iłowej.

O godzinie 12.00 rozpoczęła się msza święta podczas której został poświęcony i przekazany sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy.

 

Z kościoła parafialnego w Łęknicy  uczestnicy przemaszerowali na stadion miejski w Łęknicy, gdzie rozpoczęły się zawody sportowe.

Podczas zawodów zostały rozegrane następujące konkurencje:

 1. Bojówka.
 2. Przeciąganie samochodu na czas.
 3. Przeciąganie liny.

W zawodach sportowy startowały drużyny:

 1. Gross Duben
 2. Łęknica.
 3. Trzebiel
 4. Tulice
 5. Żarki Wielkie
 6. Niwica

Gościnie przybyli przedstawiciele jednostek z:

 1. Bad Muskau.
 2. Krauschwitz West
 3. Weisswasser
 4. Kobeln

Główne zawody to znaczy bojówkę wygrała drużyna z Niemiec.

Zawody finansowane  z projektu  Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, budżetu Państwa oraz środków własnych.

Celem projektu było zacieśnienie współpracy
transgranicznej poprzez integracje strażaków z
Polski i Niemiec, jako klucz sprawnych działań
ratowniczych w przyszłości .

Cel został osiągnięty