Informacja o projekcie

  

 

Informacja o projekcie

realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska Saksonia 2014 – 2022

 Tytuł projektu:

Międzynarodowe zawody strażackie z okazji jubileuszu 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy.

Nazwa programu:

Program współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020

Beneficjent FMP:

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęknicy

Partner projektu:

Stadtverwaltung Bad Muskau ( Ochotnicza Straż Pożarna w Bad Muskau )

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt zakładał dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy strażami pożarnym z Łęknicy i Bad Muskau oraz integrację społeczeństw z naszych miast i okolic.

W ramach projektu odbyły się dwa spotkania robocze podczas , których  zostały omówione zadania wynikające z realizacji projektu, a także powołano zespół organizacyjny .

Przedstawiono elementy jakie  mają być realizowane w projekcie, a także jakie zadania ma spełnić powyższy projekt.

Projekt w swoim założeniu miał za zadanie pokazanie jakim sprzętem dysponują jednostki współpracujące oraz sprawność fizyczna formacji strażackiej. Ponadto celem było lepsze poznanie społeczeństw z terenów przygranicznych.

Poprawa współpracy naszych jednostek wynika z potrzeby wspólnych działań ratowniczych z uwagi na wspólne dobro jakim jest Park Mużakowski  i nie tylko.

W okresie przygotowań odbyło  się kilka nieformalnych  spotkań pomiędzy  członkami zespołu organizacyjnego wynikających z potrzeby realizacji poszczególnych zadań.

Podczas spotkania po zakończeniu projektu zespół organizacyjny podsumował wyniki i efekty zrealizowanego projektu.

Z przebiegu projektu wynika, że jest duże zapotrzebowanie na imprezy integrujące społeczeństwa z obu stron Nysy Łużyckiej z uwagi na masowość uczestników. Projekt spełnił zadania czysto strażackie, to znaczy lepsze poznanie pomiędzy strażakami a także poprawę sprawności fizycznej strażaków. Innym elementem było poznanie zwyczajów partnera ( odsłonięcie tablicy pamiątkowej, przekazanie sztandaru dla jednostki OSP ).

Cele projektu:

Poprawa sprawności jednostek OSP, integracja społeczeństw przygranicznych oraz poznanie zwyczajów partnera.

Okres realizacji:

30 marca 2017 – 14 czerwca 2017 r.

Wartość realizowanego projektu:

6720,87 EURO

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:

85%

Ćwiczenia z drabinami

W dniu 26 września 2017 roku zgodnie z planem w Bad Muskau odbyły się ćwiczenia z drabinami.

Ćwiczenia przeprowadzono na obiekcie  hali sportowej w Bad Muskau.

Podczas ćwiczeń zastępy z Łęknicy i Bad Muskau budowały drabiny oddzielnie,  a następnie drużyny budujące drabinę składały się ze strażaków z Bad Muskau i Łęknicy.

Po ćwiczeniach gospodarze zaprosili nas na poczęstunek w trakcie którego  omówiono cele i zadania ćwiczeń.