Zebranie sprawozdawcze

W dniu 27.01.2018 roku w remizie strażackiej OSP Łęknica odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017.

Zebranie otworzył i przywitał gości Prezes OSP Wiesław Zieliński.

Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Jana Abramowicza, który poprowadził zebranie.

Protokół pisała druh Sylwia Małecka.

Po przywitaniu gości w osobach:

  1. Burmistrz – Piotr Kuliniak.
  2. Przedstawiciel PSP – Stanisław Puzio
  3. Przedstawiciele OSP Żarki Wielkie – Paweł Dendewicz,.
  4. Przedstawiciele OSP Trzebiel – Jan Ostrowski, Władysław Wargan,

Komendant Antoni Kasperski przedstawił sprawozdanie z działalności naszej jednostki w 2017 roku.

Następnie prezes Wiesław Zieliński przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej oraz przedstawił plan pracy w roku 2018.

Z kolei druh Michał Kubiak jak przewodniczący Komisji Rewizyjnej  ocenił działalność jednostki w 2017 roku i zaproponował udzielenie absolutorium dla zarządu za 2017 rok.

Podczas dyskusji najważniejszym  tematem był zakup samochodu średniego dla jednostki.

Zebranie przebiegło  w spokojnej  atmosferze  i  podczas rzeczowe dyskusji.