Spotkanie organizacyjne

 

 

W dniu 19.02.2018 r.  w remizie strażackiej w Łęknicy  odbyło się spotkanie  strażaków z Łęknicy i Bad Muskau.
Na spotkaniu obie strony przedstawiły plan współpracy na rok 2018. W planie współpracy w 2018 roku będą międzynarodowe zawody strażackie w Łęknicy w dniu 5 maja  oraz ćwiczenia z drabinami w Łęknicy we wrześniu.
Ponadto odbędą się spotkania robocze .
Ustalono osoby odpowiedzialne po obu stronach do organizacji  projektu „Międzynarodowe zawody strażackie w Łęknicy.
Odpowiedzialnym ze strony polskiej będzie  Prezes OSP  Wiesław Zieliński a ze strony niemieckiej Komendant  Andreas Haertel.
Celem projektu jest zacieśnienie współpracy transgranicznej poprzez integracje strażaków z Polski i Niemiec, jako klucz sprawnych działań ratowniczych w przyszłości.