Uroszyste przekazanie samochodu strażackiego

W dniu 04.11.2018 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy odbyło się oficjalne przekazanie nowo zakupionego samochodu RENAULT.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Burmistrza Łęknicy Pana Piotra Kuliniaka, który przywitał druhów ochotniczych straży pożarnych oraz zaproszonych gości.

Po wręczeniu kluczy do samochodu  i wystąpieniu gości , wszyscy zgromadzeni przemaszerowali do kościoła w rytm muzyki orkiestry dętej z Iłowy.

Po mszy świętej i poświęceniu samochodu wszyscy udali się na poczęstunek do pobliskiej karczmy.

Gośćmi naszej uroczystości byli:

1.Starszy brygadier – Sławomir Klusek były Wojewódzki Komendant PSP w Gorzowie Wlkp.

2.Brygadier – Paweł Hryniewicz – Z-ca Komendanta PSP w Żarach.

 1. Młodszy aspirant – Piotr Kowalski – autor projektu unijnego.
 2. Burmistrz Łęknicy – Piotr Kuliniak.
 3. Proboszcz Józef Popiel.

Poczty sztandarowe z:

 1. Trzebiela.
 2. Żarek Wielkich.
 3. Tuplic.
 4. Niwicy.
 5. Łęknicy.

Dziękuję wszystkim osobom , które przyczyniły się do uświetnienia ceremonii przekazania nowo zakupionego pojazdu strażackiego.

Ćwiczenia w Marszowie

 

„Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności.” Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

W dniu 27.10.2018 r w Marszowie odbyły się ćwiczenia pt., „Pożar składowiska sortowni odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Marszów ”. Organizatorem ćwiczeń była Gmina Żary. W ćwiczeniach uczestniczyło 70 strażaków z Polski i Niemiec z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Żary, Gmina Bad Musaku, Gmina Łęknica, Gmina Gablenz, Gmina Lubsko.

Celem ćwiczeń było doskonalenie dowodzenia siłami i środkami KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy) z terenu powiatu żarskiego oraz Niemiec w czasie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w zakładach zagospodarowania odpadami, podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Doskonalenie współdziałania podmiotów KSRG z innymi służbami podczas zdarzeń z duża liczbą uczestników w sytuacjach niosących znamiona kryzysu.

Cele szczegółowe:

 1. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w zakładach zagospodarowania odpadami.
 2. Sprawdzenie możliwości współpracy z innymi podmiotami podczas zdarzeń terrorystycznych niosących znamiona kryzysu.
 3. Organizacja pracy sił i środków z terenu Polski i Niemiec .
 4. Sprawdzenie możliwości alarmowania sił i środków KSRG.
 5. Doskonalenie organizacji łączności.
 6. Doskonalenie koordynacji pomiędzy instytucjami, pracownikami zakładu oraz siłami z Niemiec.
 7. Doskonalenie jazdy alarmowej.

W ćwiczeniach uczestniczyli:

– JRG Żary GBA 2,5/31/7

– OSP Łęknica 2 zastępy GBA 1,6/16/3 oraz GBA 3,0/16,

– OSP Górzyn 2 zastępy GBA 2,5/16 oraz GBA 3,0/16,

– OPS Sieniawa Żarska GBA 3,0/16,

– OSP Marszów GBA 2,5/30/4,7,

– OSP Lubanice GBA 3,5/27/2,5.

Zastępy ratowniczo – gaśnicze z terenu Niemiec:

– OSP Bad Musaku 2 zastępy TLF 45 – GCBA oraz MTW 20 – GBA,

– OSP Gablenz LF 10 – GLBA.

W ćwiczeniach strażacy z OSP Sieniawy Żarskiej, OSP Łęknicy oraz OSP Górzyna ćwiczyli na nowych samochodach, zakupionych w ramach powyższego projektu. Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze są wyposażone w innowacyjne rozwiązania sprzętowe, z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznoekologicznych oraz z innowacyjnym systemem piany sprężonej umożliwiającym gaszenie urządzeń pod napięciem.