Międzynarodowe zawody strażackie.

W dniu 5 maja 2018 roku na stadionie miejskim w Łęknicy odbyły się międzynarodowe zawody strażackie.
W zawodach udział wzięły drużyny:
– Łęknicy, Żarek Wielkich, Trzebiela, Niwica  i Tuplic / Polska /
Ponadto byli przedstawiciele straży pożarnych z Bad Muskau, Krauschwitz West, Weiβkeiβel, Köbeln / Niemcy /

Na zawody przybyli goście:
1. Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z Żar.
2. Burmistrz Łęknicy,
3. Wójt gminy Trzebiel.
Sędziami zawodów byli strażacy zawodowi z Żar.
Podczas zawodów zostały rozegrane następujące konkurencje:
– bojówka ,
– przeciąganie samochodu,
– przeciąganie liny.
W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:
1. Bojówka – OSP Żarki Wielkie.
2. Przeciąganie samochodu – OSP Trzebiel.
3. Przeciąganie liny – OSP Tuplice.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji drużynom zostały wręczone dyplomy i puchary.
Na zakończenie zgodnie z tradycją wszyscy zawodnicy, goście zaproszeni oraz kibice zostali poczęstowani grochówką. W czasie rozgrywanych zawodów zawodnikom, gościom zaproszonym jak i kibicom dopisywał humor. Do całości dostosowała się pogoda i zawody odbyły się w znakomitej atmosferze.