Projekt strażacki

 

 

 

Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności.” Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

W dniu 20.06.2018 r w Szkole Podstawowej w Łęknicy została  przeprowadzona  kampania informacyjna  wśród dzieci na temat „ Bezpieczne wakacje”. Prowadzącym szkolenie był koordynator projektu mł.ogn Piotr Kowalski. W szkoleniu uczestniczyło 105 dzieci z tutejszej placówki.. Celem szkolenia było uświadomienie dzieciom jakie zagrożenia niesie czas podczas wakacji, jakie mogą być zagrożenia i jak mają zachować się dzieci podczas zaistniałego zagrożenia. Cel został osiągnięty. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci latarek i znaczników odblaskowych,  a najbardziej aktywne dzieci otrzymały dodatkowo upominki  (czujniki czadu).