Ćwiczenia w Marszowie

 

„Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności.” Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

W dniu 27.10.2018 r w Marszowie odbyły się ćwiczenia pt., „Pożar składowiska sortowni odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Marszów ”. Organizatorem ćwiczeń była Gmina Żary. W ćwiczeniach uczestniczyło 70 strażaków z Polski i Niemiec z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Żary, Gmina Bad Musaku, Gmina Łęknica, Gmina Gablenz, Gmina Lubsko.

Celem ćwiczeń było doskonalenie dowodzenia siłami i środkami KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy) z terenu powiatu żarskiego oraz Niemiec w czasie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w zakładach zagospodarowania odpadami, podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Doskonalenie współdziałania podmiotów KSRG z innymi służbami podczas zdarzeń z duża liczbą uczestników w sytuacjach niosących znamiona kryzysu.

Cele szczegółowe:

  1. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w zakładach zagospodarowania odpadami.
  2. Sprawdzenie możliwości współpracy z innymi podmiotami podczas zdarzeń terrorystycznych niosących znamiona kryzysu.
  3. Organizacja pracy sił i środków z terenu Polski i Niemiec .
  4. Sprawdzenie możliwości alarmowania sił i środków KSRG.
  5. Doskonalenie organizacji łączności.
  6. Doskonalenie koordynacji pomiędzy instytucjami, pracownikami zakładu oraz siłami z Niemiec.
  7. Doskonalenie jazdy alarmowej.

W ćwiczeniach uczestniczyli:

– JRG Żary GBA 2,5/31/7

– OSP Łęknica 2 zastępy GBA 1,6/16/3 oraz GBA 3,0/16,

– OSP Górzyn 2 zastępy GBA 2,5/16 oraz GBA 3,0/16,

– OPS Sieniawa Żarska GBA 3,0/16,

– OSP Marszów GBA 2,5/30/4,7,

– OSP Lubanice GBA 3,5/27/2,5.

Zastępy ratowniczo – gaśnicze z terenu Niemiec:

– OSP Bad Musaku 2 zastępy TLF 45 – GCBA oraz MTW 20 – GBA,

– OSP Gablenz LF 10 – GLBA.

W ćwiczeniach strażacy z OSP Sieniawy Żarskiej, OSP Łęknicy oraz OSP Górzyna ćwiczyli na nowych samochodach, zakupionych w ramach powyższego projektu. Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze są wyposażone w innowacyjne rozwiązania sprzętowe, z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznoekologicznych oraz z innowacyjnym systemem piany sprężonej umożliwiającym gaszenie urządzeń pod napięciem.