Odwiedziny

Odwiedziny.

W dniu 21 marca 2017 roku  Ochotniczą Straż Pożarną w Łęknicy odwiedziły dzieci  ze Szkoły Podstawowej w Łęknicy.

Były to dzieci z klas  drugiej i trzeciej.

Dzieci  zobaczyły sprzęt jakim dysponuje OSP Łęknica.

Następnie strażacy na czele z Komendantem i Prezesem  omawiali zadania jakie są przed strażakami, a także odbył się pokaz  zakładania aparatu oddechowego oraz rozwinięcia węży i podanie wody. Podczas  pokazów dzieci zadawały bardzo dużo pytań i sami odpowiadały na zadawane pytania.

Na zakończenie strażacy poczęstowali dzieci słodyczami, a sami otrzymali od dzieci dyplom z podziękowaniem i kwiaty.