Podziękowanie

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęknicy serdecznie dziękuje fundatorom wspaniałego sztandaru dla naszej jednostki:

 1. Gminie Łęknica
 2. Państwu Golbiak
 3. Firmie TANK
 4. Aptece  Vitamina
 5. Ofiara z tacy z mszy świętej
 6. Firmie ROLMET
 7. Piotrowi Kuliniak
 8. Państwu  Marszałek
 9. Firmie Wesołe Miasteczko
 10. Wiesławowi Zielińskiemu
 11. Łukaszowi  Szolc
 12. Robertowi Pietrzak
 13. Marzenie Brzezińskiej
 14. Kacprowi  Kasperskiemu
 15. Alinie Andrus
 16. Janinie  Ganczar
 17. Izabela Roszkowska

Ponadto dziękujemy :

– Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Łęknicy,

– Posterunkowi Policji w Łęknicy,

– Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy,

– Zespołowi Szkół Publicznych w Łęknicy,

– Narodowemu Instytutowi  Dziedzictwa z siedzibą w Łęknicy,

za pomoc w organizacji „ Międzynarodowych Zawodów Strażackich”.