Spotkanie organizacyjne

W dniu 14 czerwca 2017 roku w remizie strażackiej w Łęknicy odbyło się spotkanie  personelu organizacyjnego  „ Międzynarodowych zawodów strażackich z okazji jubileuszu 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy”.

Na spotkaniu zostały omówione poszczególne elementy projektu.

Przedstawiono efekty jakie spełniły zawody, co zostało zrobiono dobrze , a gdzie były niedociągnięcia.

Zgodnie z założeniami planu cel  został osiągnięty.

Zawody finansowane  z projektu  Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, budżetu Państwa oraz środków własnych.

W spotkaniu uczestniczyli:

  1. Wiesław Zieliński – prezes OSP Łęknica
  2. Antoni Kasperski – naczelnik OSP Łęknica
  3. Janusz Pasturczak – skarbnik OSP Łęknica
  4. Andreas Haertel – komendant Bad Muskau
  5. Urlich Dutsch – z-ca komendanta Bad Muskau
  6. Udo Schidlar – Bad Muskau
  7. Klaus Hylak – tłumacz