SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

 W dniu 30.03.2017 roku w remizie strażackiej w Łęknicy  odbyło się spotkanie  strażaków z Łęknicy i Bad Muskau.

Głównym tematem były sprawy organizacyjne  projektu ” Międzynarodowe zawody strażackie z okazji 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy”.

Podczas spotkania zostały omówione zadania do wykonania przez obu partnerów .

Dopracowano program czasowy całej imprezy,  ponadto zostały omówione sprawy bieżące.

Gościem spotkania był Burmistrz Łęknicy Pan Piotr Kuliniak.

Celem projektu jest zacieśnienie współpracy
transgranicznej poprzez integracje strażaków z
Polski i Niemiec, jako klucz sprawnych działań
ratowniczych w przyszłości.