Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 04 marca 2016 roku w budynku remizy OSP w Łęknicy odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze naszej jednostki.
Podczas zebrania Komendant Antoni Kasperski przedstawił działania jakie jednostka wykonała w minionym roku.
Z kolei Prezes Wiesław Zieliński przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz plany działalności i finansowe na 2016 rok.
W czasie dyskusji strażacy mówili o potrzebach jakie są w naszej jednostce .
Jedną z pilniejszych potrzeb jest zakup nowego samochodu średniego oraz zmodernizowanie ogrzewania w remizie strażackiej.
Walne zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium urzędującemu zarządowi .
Następnie odbyło się głosowanie i wybór nowych władz OSP Łęknica.
W nowych władzach naszej jednostki zostały wprowadzone niewielkie zmiany.
Nowy zarząd to;
1. Wiesław Zieliński – prezes.
2. Antoni Kasperski – wiceprezes.
3. Janusz Pasturczak – skarbnik.
4. Henryk Latański – sekretarz.
5. Mariusz Gołąb – gospodarz
6. Marek Czerwiński – członek.
Została wybrana nowa Komisja Rewizyjna:
1. Michał Kubiak – przewodniczący.
2. Roman Paciuszkiewicz – sekretarz.
3. Marek Górski – członek.
Przewodniczącym zebrania został wybrany kolega Jan Abramowicz.
Goście zaproszeni to:
1. Pan Andrzej Marszałek – przewodniczący RM.
2. Pan Wiktor Kułdosz – radny powiatu żarskiego.
3. Pan Paweł Brela – przedstawiciel PSP Żary.
4. Pan Paweł Dendewicz – prezes OSP Żarki Wielkie.
5. Pan Jan Ostrowski – prezes OSP Trzebiel.
6. Pan Tomasz Wargan – komendant OSP Trzebiel
7. Pan Rafał Krawczyk – OSP Trzebiel
W czasie zebrania była prowadzona rzeczowa dyskusja nad potrzebą lepszej i sprawniejszej działalności naszej jednostki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9