Wszystkie wpisy, których autorem jest Wiesław Zieliński

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

 W dniu 30.03.2017 roku w remizie strażackiej w Łęknicy  odbyło się spotkanie  strażaków z Łęknicy i Bad Muskau.

Głównym tematem były sprawy organizacyjne  projektu ” Międzynarodowe zawody strażackie z okazji 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy”.

Podczas spotkania zostały omówione zadania do wykonania przez obu partnerów .

Dopracowano program czasowy całej imprezy,  ponadto zostały omówione sprawy bieżące.

Gościem spotkania był Burmistrz Łęknicy Pan Piotr Kuliniak.

Celem projektu jest zacieśnienie współpracy
transgranicznej poprzez integracje strażaków z
Polski i Niemiec, jako klucz sprawnych działań
ratowniczych w przyszłości.

Apel

 

Mieszkańcy Łęknicy

Przedsiębiorcy, Firmy i Organizacje

Sztandary strażackie podkreślają tożsamość, jaka łączy zawodowych strażaków z tymi służącymi w jednostkach ochotniczych. Jest to symbol wskazujący na odwagę strażaków oraz chęć niesienia pomocy innym ludziom, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Sztandar OSP jest elementem odróżniającym poszczególne jednostki między sobą.

Jednak jego znaczenie jest jeszcze większe i bardziej podniosłe. To właśnie sztandar OSP towarzyszy strażakom ochotnikom w ważnych chwilach, ale również podczas uroczystości i spotkań związanych ze smutnymi a często nawet tragicznymi wydarzeniami. Jest on również obecny podczas radosnych uroczystości. Każda jednostka straży pożarnej stawia sobie za punkt honoru posiadanie sztandaru. Haftowany sztandar  OSP to bardzo ważny symbol dla strażaków ochotników, ale również element tradycji. To właśnie wokół niego rodzi się poczucie wspólnoty łączącej wszystkich strażaków, a także świadomość i pomięć tego, że praca strażaka to bezinteresowne bohaterstwo oraz służba dla ogółu.

Od wielu lat druhowie  OSP Łęknicy niosą pomoc lokalnej społeczności, narażając niejednokrotnie własne zdrowie i życie. Jednak praca strażaka ochotnika to nie tylko gaszenie pożarów , usuwanie skutków wypadków czy klęsk żywiołowych, to także zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Strażacki dorobek, tradycja, mundur, dyscyplina, wola niesienia bezinteresownej pomocy i poświęcenie w obliczu zagrożenia stanowią wartości, będące źródłem uznania oraz szacunku społeczeństwa. Właśnie uznanie społeczne zobowiązuje do godnego reprezentowania strażaków przez nadanie sztandaru.

W 2017 roku obchodzimy 50- rocznice powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy. Dlatego też zwracamy się do Państwa  z prośbą o wsparcie finansowe w celu zrealizowania planu zakupu sztandaru dla naszej jednostki  OSP.

Wszelkie datki proszę kierować na  konto Gminy Łęknica:  59102054600000500200582130   z dopiskiem : darowizna na sztandar dla OSP Łęknica        

Prosząc o wsparcie dziękujemy jednocześnie  za każdą złotówkę. Gdyż przy fundowaniu sztandaru liczy się przede wszystkim siłę powszechności wsparcia.

Uroczyste  wręczenie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy odbędzie się w dniu 6 maja 2017 roku  w kościele parafialnym w Łęknicy.

Z wyrazami szacunku

I strażackimi pozdrowieniami

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru

Odwiedziny

Odwiedziny.

W dniu 21 marca 2017 roku  Ochotniczą Straż Pożarną w Łęknicy odwiedziły dzieci  ze Szkoły Podstawowej w Łęknicy.

Były to dzieci z klas  drugiej i trzeciej.

Dzieci  zobaczyły sprzęt jakim dysponuje OSP Łęknica.

Następnie strażacy na czele z Komendantem i Prezesem  omawiali zadania jakie są przed strażakami, a także odbył się pokaz  zakładania aparatu oddechowego oraz rozwinięcia węży i podanie wody. Podczas  pokazów dzieci zadawały bardzo dużo pytań i sami odpowiadały na zadawane pytania.

Na zakończenie strażacy poczęstowali dzieci słodyczami, a sami otrzymali od dzieci dyplom z podziękowaniem i kwiaty.

 

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Łęknica

W dniu 17.02.2017 roku w remizie strażackiej OSP Łęknica odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

Zebranie otworzył i przywitał gości Prezes OSP Wiesław Zieliński.

Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Jana Abramowicza, który poprowadził zebranie.

Protokół pisała druh Sylwia Małecka.

Po przywitaniu gości w osobach:

  1. Burmistrz – Piotr Kuliniak.
  2. Przewodniczący RM – Andrzej Marszałek.
  3. Przedstawiciel PSP – Grzegorz Lisik
  4. Przedstawiciele OSP Żarki Wielkie – Paweł Dendewicz, Ryszard Główka.
  5. Przedstawiciele OSP Trzebiel – Jan Ostrowski, Władysław Wargan, Rafał Krawczyk i Mateusz Sakowski.

Komendant Antoni Kasperski przedstawił sprawozdanie z działalności naszej jednostki w 2016 roku.

Następnie prezes Wiesław Zieliński przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej oraz przedstawił plan pracy w roku 2017.

Z kolei druh Michał Kubiak jak przewodniczący Komisji Rewizyjnej  ocenił działalność jednostki w 2016 roku i zaproponował udzielenie absolutorium dla zarządu za 2016 rok.

Podczas dyskusji najważniejszym  tematem był zakup samochodu średniego dla jednostki.

Inne tematy to :

–  ogrzewanie remizy strażackiej,

– sprawa ufundowania sztandaru dla straży,

– organizacja  obchodów  50-lecia  powstania straży pożarnej w Łęknicy.

Zebranie przebiegło  w spokojnej  atmosferze  i  podczas rzeczowe dyskusji.

Ćwiczenia strażackie

Ochotnicza Straż Pożarna z  Łęknicy   uczestniczyła  w   dniu 27 sierpnia 2016 roku  w ćwiczeniach taktyczno- bojowych  na terenie kompleksu leśnego Tuplice w pobliżu zbiornika wodnego „DUŻY STAW”.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki OSP powiatu żarskiego .

Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przygotowania strażaków ochotników do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na obszarach leśnych.

Ćwiczenia wykazały dobre przygotowanie jednostek OSP.

14115687_1423772370972079_4089178281006985095_o 14188576_1423769547639028_6923640447408755620_o 14124485_1423769494305700_4106192169096308712_o 14114817_1423772494305400_8636970740773890107_o 14107920_1423772177638765_1615441974653931300_o 14103001_1423772794305370_7218667869603359729_o 14067818_1423772297638753_5697105295097627909_o

Zawody powiatowe w Lubsku

Dnia 12 czerwca 2016 roku w Lubsku odbyły się zawody powiatowe straży pożarnych.

W zawodach wzięło udział 26 drużyn w różnych kategoriach wiekowych.

Imprezę rozpoczęto wprowadzeniem wszystkich drużyn na stadion i powitaniem uczestników i zaproszonych gości.

Część sportową poprzedził pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu dzieci.

Zawody seniorów wygrała drużyna strażaków z Sieniawy Żarskiej.

Nasza drużyna zajęła 7 miejsce.

Zawody zakończyły się wręczeniem pucharów i nagród oraz poczęstunkiem dla uczestników .DSCN1695 DSCN1708 DSCN1711 DSCN1713 DSCN1715 DSCN1725 DSCN1726 DSCN1743

Międzynarodowe zawody strażackie o Puchar Burmistrza Łęknicy.

W dniu 01 maja na stadionie miejskim w Łęknicy odbyły się międzynarodowe zawody strażackie.

W zawodach startowały drużyny z:

1. Łęknicy.

2. Żarek Wielkich.

3. Tuplic.

4. Trzebiela.

5. Niwicy.

6. Weisswasser.

Gościnie przybyli strażacy z Bad Muskau i Köbeln.

Strażacy startowali w następujących konkurencjach:

1. Bojówka.

2. Przeciąganie samochodu na czas.

3. Przeciąganie liny.

4. Picie piwa przez słomkę.

Poszczególne konkurencje wygrali:

1. Zwycięzcami w bojówce zostali strażacy z Łęknicy.

2. Konkurencję przeciągania liny wygrali strażacy z Niwicy.

3. Najlepszym piwoszem okazał się strażak z Niwicy.

4. Najszybciej ciągneli samochód strażacy z Łęknicy.

Zawody odbyły się przy pięknej pogodzie.

Zawody sędziowali strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.

Wszyscy strażacy po ukończeniu konkurencji zostali poczęstowani grochówką.zawody DSCN1384 DSCN1386 DSCN1396 DSCN1400 DSCN1445 DSCN1447 DSCN1449 DSCN1451 DSCN1454 DSCN1455 DSCN1461 DSCN1464 DSCN1466

Ćwiczenia strażackie z motopompami.

W dniu 19 kwietnia 2016 r. w godzinach popołudniowych w Bad Muskau na rzece Nysa Łużycka odbyły się ćwiczenia strażaków z Łęknicy i Bad Muskau.

Ćwiczenia miały za zadanie poznanie przez strażaków sprzętu jakim dysponuje każda ze stron.

Strażacy z Bad Muskau przedstawili jak działa motopompa Zieglera .

Strażacy z Łęknicy pokazali działanie motopompy pływającej NIAGARA  oraz pompy szlamowej.

Ćwiczenia zakończyły się omówieniem działań oraz grillem przy remizie w Bad Muskau.

DSCN1320 DSCN1324 DSCN1343 DSCN1354 DSCN1355 DSCN1357 DSCN1359 DSCN1364