Archiwum kategorii: Aktualności

Uroszyste przekazanie samochodu strażackiego

W dniu 04.11.2018 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy odbyło się oficjalne przekazanie nowo zakupionego samochodu RENAULT.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Burmistrza Łęknicy Pana Piotra Kuliniaka, który przywitał druhów ochotniczych straży pożarnych oraz zaproszonych gości.

Po wręczeniu kluczy do samochodu  i wystąpieniu gości , wszyscy zgromadzeni przemaszerowali do kościoła w rytm muzyki orkiestry dętej z Iłowy.

Po mszy świętej i poświęceniu samochodu wszyscy udali się na poczęstunek do pobliskiej karczmy.

Gośćmi naszej uroczystości byli:

1.Starszy brygadier – Sławomir Klusek były Wojewódzki Komendant PSP w Gorzowie Wlkp.

2.Brygadier – Paweł Hryniewicz – Z-ca Komendanta PSP w Żarach.

 1. Młodszy aspirant – Piotr Kowalski – autor projektu unijnego.
 2. Burmistrz Łęknicy – Piotr Kuliniak.
 3. Proboszcz Józef Popiel.

Poczty sztandarowe z:

 1. Trzebiela.
 2. Żarek Wielkich.
 3. Tuplic.
 4. Niwicy.
 5. Łęknicy.

Dziękuję wszystkim osobom , które przyczyniły się do uświetnienia ceremonii przekazania nowo zakupionego pojazdu strażackiego.

Ćwiczenia w Marszowie

 

„Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności.” Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

W dniu 27.10.2018 r w Marszowie odbyły się ćwiczenia pt., „Pożar składowiska sortowni odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Marszów ”. Organizatorem ćwiczeń była Gmina Żary. W ćwiczeniach uczestniczyło 70 strażaków z Polski i Niemiec z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Żary, Gmina Bad Musaku, Gmina Łęknica, Gmina Gablenz, Gmina Lubsko.

Celem ćwiczeń było doskonalenie dowodzenia siłami i środkami KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy) z terenu powiatu żarskiego oraz Niemiec w czasie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w zakładach zagospodarowania odpadami, podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Doskonalenie współdziałania podmiotów KSRG z innymi służbami podczas zdarzeń z duża liczbą uczestników w sytuacjach niosących znamiona kryzysu.

Cele szczegółowe:

 1. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w zakładach zagospodarowania odpadami.
 2. Sprawdzenie możliwości współpracy z innymi podmiotami podczas zdarzeń terrorystycznych niosących znamiona kryzysu.
 3. Organizacja pracy sił i środków z terenu Polski i Niemiec .
 4. Sprawdzenie możliwości alarmowania sił i środków KSRG.
 5. Doskonalenie organizacji łączności.
 6. Doskonalenie koordynacji pomiędzy instytucjami, pracownikami zakładu oraz siłami z Niemiec.
 7. Doskonalenie jazdy alarmowej.

W ćwiczeniach uczestniczyli:

– JRG Żary GBA 2,5/31/7

– OSP Łęknica 2 zastępy GBA 1,6/16/3 oraz GBA 3,0/16,

– OSP Górzyn 2 zastępy GBA 2,5/16 oraz GBA 3,0/16,

– OPS Sieniawa Żarska GBA 3,0/16,

– OSP Marszów GBA 2,5/30/4,7,

– OSP Lubanice GBA 3,5/27/2,5.

Zastępy ratowniczo – gaśnicze z terenu Niemiec:

– OSP Bad Musaku 2 zastępy TLF 45 – GCBA oraz MTW 20 – GBA,

– OSP Gablenz LF 10 – GLBA.

W ćwiczeniach strażacy z OSP Sieniawy Żarskiej, OSP Łęknicy oraz OSP Górzyna ćwiczyli na nowych samochodach, zakupionych w ramach powyższego projektu. Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze są wyposażone w innowacyjne rozwiązania sprzętowe, z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznoekologicznych oraz z innowacyjnym systemem piany sprężonej umożliwiającym gaszenie urządzeń pod napięciem.

Nowy samochód

W dniu 15.10.2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Łęknicy otrzymała samochód bojowy RENAULT.

Samochód został zakupiony z projektu „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”.

Pojazd wyposażony jest w system sprężonej piany.

W projekcie unijnym uczestniczył gminy: Łęknica, Lubsko i Żary – polska strona oraz  miasto Bad Muskau i Gablenz  ze strony niemieckiej.

Projekt strażacki

 

 

 

Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności.” Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

W dniu 20.06.2018 r w Szkole Podstawowej w Łęknicy została  przeprowadzona  kampania informacyjna  wśród dzieci na temat „ Bezpieczne wakacje”. Prowadzącym szkolenie był koordynator projektu mł.ogn Piotr Kowalski. W szkoleniu uczestniczyło 105 dzieci z tutejszej placówki.. Celem szkolenia było uświadomienie dzieciom jakie zagrożenia niesie czas podczas wakacji, jakie mogą być zagrożenia i jak mają zachować się dzieci podczas zaistniałego zagrożenia. Cel został osiągnięty. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci latarek i znaczników odblaskowych,  a najbardziej aktywne dzieci otrzymały dodatkowo upominki  (czujniki czadu).

                  

 

 

 

„Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności.” Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

W dniu 26.05.2018 r w Łęknicy odbyło się szkolenie pt., „Jakie występują zagrożenia dla Parku Mużakowskiego oraz wypracowanie koncepcji użycia służb ratowniczych z Polski i Niemiec”. Organizatorem szkolenia była Gmina Łęknica. W szkoleniu uczestniczyło 40 strażaków z Polski i Niemiec z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Żary, Gmina Bad Muskau, Gmina Łęknica, Gmina Gablenz, Gmina Lubsko. Celem szkolenia było określenie potencjalnych zagrożeń dla ludzi i mienia, jakie mogą powstać na terenie Parku Mużakowskiego i terenach przyległych do parku oraz omówienie procedur usuwania ewentualnych zagrożeń wspólnie przez służby ratownicze z Polski i Niemiec. Cel został osiągnięty, a następnym krokiem będzie przygotowanie ćwiczeń praktycznych.

Międzynarodowe zawody strażackie.

W dniu 5 maja 2018 roku na stadionie miejskim w Łęknicy odbyły się międzynarodowe zawody strażackie.
W zawodach udział wzięły drużyny:
– Łęknicy, Żarek Wielkich, Trzebiela, Niwica  i Tuplic / Polska /
Ponadto byli przedstawiciele straży pożarnych z Bad Muskau, Krauschwitz West, Weiβkeiβel, Köbeln / Niemcy /

Na zawody przybyli goście:
1. Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z Żar.
2. Burmistrz Łęknicy,
3. Wójt gminy Trzebiel.
Sędziami zawodów byli strażacy zawodowi z Żar.
Podczas zawodów zostały rozegrane następujące konkurencje:
– bojówka ,
– przeciąganie samochodu,
– przeciąganie liny.
W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:
1. Bojówka – OSP Żarki Wielkie.
2. Przeciąganie samochodu – OSP Trzebiel.
3. Przeciąganie liny – OSP Tuplice.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji drużynom zostały wręczone dyplomy i puchary.
Na zakończenie zgodnie z tradycją wszyscy zawodnicy, goście zaproszeni oraz kibice zostali poczęstowani grochówką. W czasie rozgrywanych zawodów zawodnikom, gościom zaproszonym jak i kibicom dopisywał humor. Do całości dostosowała się pogoda i zawody odbyły się w znakomitej atmosferze.

Odwiedziny

W dniu 5 kwietnia 2018 roku  Ochotniczą Straż Pożarną w Łęknicy odwiedziły dzieci  ze Szkoły Podstawowej w Łęknicy oraz ze świetlicy szkolnej w Bad Muska. Dzieci  zobaczyły sprzęt jakim dysponuje OSP Łęknica. Prezes  OSP  omawiał zadania jakie są przed strażakami . Druh  Dawid Paczyński pokazał  jak zakłada się i korzysta z aparatu oddechowego. Podczas  pokazów dzieci zadawały bardzo dużo pytań . Największą radość sprawiła dzieciom przejażdżka  samochodami strażackimi.

Spotkanie organizacyjne

 

 

W dniu 19.02.2018 r.  w remizie strażackiej w Łęknicy  odbyło się spotkanie  strażaków z Łęknicy i Bad Muskau.
Na spotkaniu obie strony przedstawiły plan współpracy na rok 2018. W planie współpracy w 2018 roku będą międzynarodowe zawody strażackie w Łęknicy w dniu 5 maja  oraz ćwiczenia z drabinami w Łęknicy we wrześniu.
Ponadto odbędą się spotkania robocze .
Ustalono osoby odpowiedzialne po obu stronach do organizacji  projektu „Międzynarodowe zawody strażackie w Łęknicy.
Odpowiedzialnym ze strony polskiej będzie  Prezes OSP  Wiesław Zieliński a ze strony niemieckiej Komendant  Andreas Haertel.
Celem projektu jest zacieśnienie współpracy transgranicznej poprzez integracje strażaków z Polski i Niemiec, jako klucz sprawnych działań ratowniczych w przyszłości.