Historia

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁĘKNICY

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęknicy  jako stowarzyszenie została zarejestrowana  w dniu 10 czerwca 1967 roku decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej –Urząd Spraw Wewnętrznych  w Zielonej Górze .Pierwszym Prezesem był współzałożyciel druh Henryk Kowalski .

Od początku istnienia OSP nasi strażacy przejawiali dużą aktywność tak w rutynowych działaniach pożarniczych jak i w działaniach społecznych na rzecz miasta .

Większe akcje ratowniczo – gaśnicze w których udział wzięli strażacy OSP Łęknica:

  1. Pożar obszaru leśnego Zasieki w 1982 roku.
  2. Pożar w Kuźni Raciborskiej  w 1992 roku.
  3. Powódź  w 1997 roku – działania na terenie Cigacic, Zaboru i Czerwieńska.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęknicy współpracuje z następującymi zagranicznymi strażami pożarnymi:

  1. Bad Muskau i Krauschwitz / Niemcy / od 1995 roku
  2. Raspenava / Czech / od  1997 rojku.
  3. Hejnice  / Czechy /  od 2000 roku.
  4. Haar dzielnica Monachium / Niemcy / od 2002 roku.

Współpraca z jednostkami z zagranicy polega na wymianie doświadczeń, spotkaniach towarzyskich, imprezach sportowych i sportowo- pożarniczych a także na poznawaniu sprzętu strażackiego .

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  w dniu 19 czerwca 1995 roku  jednostka OSP Łęknica została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęknicy od roku 2004 jest zarejestrowana pod

nr KRS 0000019581 jako Organizacja Pożytku Publicznego.

Dodatkowo  prowadzimy działalność gospodarczą : deratyzacja i dezynsekcja.

Rada Miejska w Łęknicy w uznaniu naszej dobrej działalności  wybudowała i oddała nam w użyczenie  piękną remizę strażacką.

Remiza składa się z dwóch garaży, pomieszczeń socjalnych oraz sali z zapleczem kuchennym na 50 osób.

Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy jest druh Wiesław Zieliński.

Komendantem  OSP jest druh Antoni Kasperski.

Liczba członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy – 18 druhów.

 

 

"Bogu na chwałę, ludziom na pożytek"