Oferta (działalność)

  • Deratyzacja
  • Dezynsekcja
  • Wynajem sali
  • ….
Cele statutowe:
  • Gaszenie pożarów,
  • Działalność przeciw pożarowa,
  • wykonywanie działań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej