Archiwum kategorii: Aktualności

Odwiedziny

Odwiedziny.

W dniu 21 marca 2017 roku  Ochotniczą Straż Pożarną w Łęknicy odwiedziły dzieci  ze Szkoły Podstawowej w Łęknicy.

Były to dzieci z klas  drugiej i trzeciej.

Dzieci  zobaczyły sprzęt jakim dysponuje OSP Łęknica.

Następnie strażacy na czele z Komendantem i Prezesem  omawiali zadania jakie są przed strażakami, a także odbył się pokaz  zakładania aparatu oddechowego oraz rozwinięcia węży i podanie wody. Podczas  pokazów dzieci zadawały bardzo dużo pytań i sami odpowiadały na zadawane pytania.

Na zakończenie strażacy poczęstowali dzieci słodyczami, a sami otrzymali od dzieci dyplom z podziękowaniem i kwiaty.

 

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Łęknica

W dniu 17.02.2017 roku w remizie strażackiej OSP Łęknica odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

Zebranie otworzył i przywitał gości Prezes OSP Wiesław Zieliński.

Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Jana Abramowicza, który poprowadził zebranie.

Protokół pisała druh Sylwia Małecka.

Po przywitaniu gości w osobach:

  1. Burmistrz – Piotr Kuliniak.
  2. Przewodniczący RM – Andrzej Marszałek.
  3. Przedstawiciel PSP – Grzegorz Lisik
  4. Przedstawiciele OSP Żarki Wielkie – Paweł Dendewicz, Ryszard Główka.
  5. Przedstawiciele OSP Trzebiel – Jan Ostrowski, Władysław Wargan, Rafał Krawczyk i Mateusz Sakowski.

Komendant Antoni Kasperski przedstawił sprawozdanie z działalności naszej jednostki w 2016 roku.

Następnie prezes Wiesław Zieliński przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej oraz przedstawił plan pracy w roku 2017.

Z kolei druh Michał Kubiak jak przewodniczący Komisji Rewizyjnej  ocenił działalność jednostki w 2016 roku i zaproponował udzielenie absolutorium dla zarządu za 2016 rok.

Podczas dyskusji najważniejszym  tematem był zakup samochodu średniego dla jednostki.

Inne tematy to :

–  ogrzewanie remizy strażackiej,

– sprawa ufundowania sztandaru dla straży,

– organizacja  obchodów  50-lecia  powstania straży pożarnej w Łęknicy.

Zebranie przebiegło  w spokojnej  atmosferze  i  podczas rzeczowe dyskusji.

Ćwiczenia strażackie

Ochotnicza Straż Pożarna z  Łęknicy   uczestniczyła  w   dniu 27 sierpnia 2016 roku  w ćwiczeniach taktyczno- bojowych  na terenie kompleksu leśnego Tuplice w pobliżu zbiornika wodnego „DUŻY STAW”.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki OSP powiatu żarskiego .

Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przygotowania strażaków ochotników do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na obszarach leśnych.

Ćwiczenia wykazały dobre przygotowanie jednostek OSP.

14115687_1423772370972079_4089178281006985095_o 14188576_1423769547639028_6923640447408755620_o 14124485_1423769494305700_4106192169096308712_o 14114817_1423772494305400_8636970740773890107_o 14107920_1423772177638765_1615441974653931300_o 14103001_1423772794305370_7218667869603359729_o 14067818_1423772297638753_5697105295097627909_o

Zawody powiatowe w Lubsku

Dnia 12 czerwca 2016 roku w Lubsku odbyły się zawody powiatowe straży pożarnych.

W zawodach wzięło udział 26 drużyn w różnych kategoriach wiekowych.

Imprezę rozpoczęto wprowadzeniem wszystkich drużyn na stadion i powitaniem uczestników i zaproszonych gości.

Część sportową poprzedził pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu dzieci.

Zawody seniorów wygrała drużyna strażaków z Sieniawy Żarskiej.

Nasza drużyna zajęła 7 miejsce.

Zawody zakończyły się wręczeniem pucharów i nagród oraz poczęstunkiem dla uczestników .DSCN1695 DSCN1708 DSCN1711 DSCN1713 DSCN1715 DSCN1725 DSCN1726 DSCN1743

Międzynarodowe zawody strażackie o Puchar Burmistrza Łęknicy.

W dniu 01 maja na stadionie miejskim w Łęknicy odbyły się międzynarodowe zawody strażackie.

W zawodach startowały drużyny z:

1. Łęknicy.

2. Żarek Wielkich.

3. Tuplic.

4. Trzebiela.

5. Niwicy.

6. Weisswasser.

Gościnie przybyli strażacy z Bad Muskau i Köbeln.

Strażacy startowali w następujących konkurencjach:

1. Bojówka.

2. Przeciąganie samochodu na czas.

3. Przeciąganie liny.

4. Picie piwa przez słomkę.

Poszczególne konkurencje wygrali:

1. Zwycięzcami w bojówce zostali strażacy z Łęknicy.

2. Konkurencję przeciągania liny wygrali strażacy z Niwicy.

3. Najlepszym piwoszem okazał się strażak z Niwicy.

4. Najszybciej ciągneli samochód strażacy z Łęknicy.

Zawody odbyły się przy pięknej pogodzie.

Zawody sędziowali strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.

Wszyscy strażacy po ukończeniu konkurencji zostali poczęstowani grochówką.zawody DSCN1384 DSCN1386 DSCN1396 DSCN1400 DSCN1445 DSCN1447 DSCN1449 DSCN1451 DSCN1454 DSCN1455 DSCN1461 DSCN1464 DSCN1466

Ćwiczenia strażackie z motopompami.

W dniu 19 kwietnia 2016 r. w godzinach popołudniowych w Bad Muskau na rzece Nysa Łużycka odbyły się ćwiczenia strażaków z Łęknicy i Bad Muskau.

Ćwiczenia miały za zadanie poznanie przez strażaków sprzętu jakim dysponuje każda ze stron.

Strażacy z Bad Muskau przedstawili jak działa motopompa Zieglera .

Strażacy z Łęknicy pokazali działanie motopompy pływającej NIAGARA  oraz pompy szlamowej.

Ćwiczenia zakończyły się omówieniem działań oraz grillem przy remizie w Bad Muskau.

DSCN1320 DSCN1324 DSCN1343 DSCN1354 DSCN1355 DSCN1357 DSCN1359 DSCN1364

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 04 marca 2016 roku w budynku remizy OSP w Łęknicy odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze naszej jednostki.
Podczas zebrania Komendant Antoni Kasperski przedstawił działania jakie jednostka wykonała w minionym roku.
Z kolei Prezes Wiesław Zieliński przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz plany działalności i finansowe na 2016 rok.
W czasie dyskusji strażacy mówili o potrzebach jakie są w naszej jednostce .
Jedną z pilniejszych potrzeb jest zakup nowego samochodu średniego oraz zmodernizowanie ogrzewania w remizie strażackiej.
Walne zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium urzędującemu zarządowi .
Następnie odbyło się głosowanie i wybór nowych władz OSP Łęknica.
W nowych władzach naszej jednostki zostały wprowadzone niewielkie zmiany.
Nowy zarząd to;
1. Wiesław Zieliński – prezes.
2. Antoni Kasperski – wiceprezes.
3. Janusz Pasturczak – skarbnik.
4. Henryk Latański – sekretarz.
5. Mariusz Gołąb – gospodarz
6. Marek Czerwiński – członek.
Została wybrana nowa Komisja Rewizyjna:
1. Michał Kubiak – przewodniczący.
2. Roman Paciuszkiewicz – sekretarz.
3. Marek Górski – członek.
Przewodniczącym zebrania został wybrany kolega Jan Abramowicz.
Goście zaproszeni to:
1. Pan Andrzej Marszałek – przewodniczący RM.
2. Pan Wiktor Kułdosz – radny powiatu żarskiego.
3. Pan Paweł Brela – przedstawiciel PSP Żary.
4. Pan Paweł Dendewicz – prezes OSP Żarki Wielkie.
5. Pan Jan Ostrowski – prezes OSP Trzebiel.
6. Pan Tomasz Wargan – komendant OSP Trzebiel
7. Pan Rafał Krawczyk – OSP Trzebiel
W czasie zebrania była prowadzona rzeczowa dyskusja nad potrzebą lepszej i sprawniejszej działalności naszej jednostki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9